جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سنوسی، محمد ادریس

محمد ادریس بن محمد ملقب به"ادریس اول" و "شیخ سنوسی"، نخستین پادشاه دولت مستقل لیبی (قرن14)

سنوسی، محمد بن عثمان

شاعر، ادیب و مورخ تونسی (قرن14)

سنوسی، محمد بن علی

ملقب به "سنوسی کبیر"، مجاهد و مؤسس طریقت سنوسیّه (قرن13)

سنوسی، محمد بن یوسف

محدث، فقیه و مفسر (قرن9)

سنوسی، محمد مهدی

از رهبران جنبش سنوسی در لیبی (قرن13و14)

سنوسیه

فرقه ای سیاسی و عرفانی در سودان به رهبری محمد بن علی ادریسی

سِنّه --> سنندج

سَنهوری، سالم بن محمد

فقیه و محدّث مالکی (قرن11)

سنهوری، عبدالرزاق بن احمد

حقوقدان و مؤلف مصری (قرن14)

سنهوری، علی بن عبدالله

فقیه مالکی مصری (قرن9)

سنی علی --> سُنگای

سنی ملوک الأرض و الأنبیاء --> حمزه اصفهانی

سوات

ناحیه ای تاریخی در شمال غربی پاکستان

سواحل متصالح --> امارات متحده عربی

سواحلی، زبان

زبان مردم بومی سواحل گینه تانزانیا و زنگبار که اخلاف سیاه پوستان بانتو و سوداگران عرب اند.