جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سَمّه، ملوک

نام یکی از قبایل راجپوت و حکام آن در سند (قرن8)

سمهودی، نورالدین

از اخلاف حسن بن علی، مورخ و فقیه شافعی (قرن9و10)

سمیة بنت خُبّاط

از نخستین زنان مسلمان و نخستین شهید اسلام (قرن1)

سمیتقو، اسماعیل آقا

رهبر ایل شکاک کُرد، که با دولت مرکزی ایران درگیر بود.(قرن14)

سمیرم

شهرستان و شهری در استان اصفهان

سُمَیرَمی، علی بن احمد

از وزرای سلجوقی (قرن5و6)

سمیز علی پاشا --> علی پاشا سمیز

سُمیساط

(سمساط امروزی) شهری قدیمی در سوریه در کنار رود فرات

السمیع و البصیر

از اسماء خدا، تبیین های حدیثی، کلامی، عرفانی (برای بحثهای فلسفی رجوع شود به علم)

سَمین، جنبش

جنبش ملی گرای دهقانی در حدود 1890 در جاوه مرکزی علیه قوانین استعماری، به رهبری سورونتیکو سمین

سمین الحلبی

عالم تفسیر و قرائت و نحو (قرن8)

سمینو

نام سه تن از صاحب منصبان فرانسوی در دوره قاجاریه که در جنگهای عباس میرزا و سیاست کلی آن دوره مؤثر بودند. - بارتلمی - نیکلا - شارل

سَنا

از گیاهان دارویی

سناباد --> مشهد

سِنّار

شهری در ساحل غربی نیل آبی در سودان