جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سمن داغ --> سُوَیدیّه

سمندر

حیوانی دو زیست با ویژگیهای اساطیری

سمندره

یا سمندریا، نام ترکی شهری در صربستان در شرق یوگسلاوی

سمندری، حسین

نوازنده خراسانی دوتار (قرن 14)

سمندریان، حمید

نویسنده، مترجم، کارگردان و استاد شاخص تئاتر ایران(قرن14)

سمنگان

ولایتی در افغانستان

سمنو

نوعی شیرینی که در هفت سین می گذارند یا برای پختن آن نذر می کنند.

سَمَنّود

شهری در مصر

سمنون بن حمزه

صوفی و از اقران جنید (قرن3)

سُمَنیه

در کتب ادیان و ملل و نحل، عنوان کسانی از قدما که به قدم عالم و تناسخ ارواح اعتقاد داشتند.

سموأل بن عادیا

شاعر یهودی عرب در دوره جاهلی

سموأل بن یحیی مغربی

ریاضیدان و طبیب مغربی (قرن6)

سمور

پستاندار گوشتخوار از خانواده راسویان

سموقی، علی بن احمد --> مُقْتَنی، بهاءالدین

سَموم

باد یا گردباد داغ و خشک و خفقان آوری که عمدتاً هنگام بهار و تابستان در صحرای افریقا، مصر و بیابانهای عربستان می وزد.