جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عَرَبی، محیی الدین ابوعبدالله محمد بن علی

صوفی اندلسی (قرن6و7)

ابن عرفه، ابوعبدالله محمد ورغَمّی

فقیه و مفتی مالکی اهل تونس (قرن8)

ابن عروة، علی بن حسین

محدّث حنبلی دمشقی (قرن 8و9)

ابن عَروس، احمد بن عبدالله

عارف تونسی (قرن9)

ابن عَریف، احمد بن محمد

عالم و صوفی اندلسی (قرن5و6)

ابن عِزرا، ابراهیم بن مئیر

منجّم و ریاضیدان یهودی اندلسی(قرن5و6)

ابن عزّوز، سیدی بلاّ --> بَلاّ، سیدی

ابن عساکر

خاندانی از مورخان و رجال حدیث در تاریخ دمشق (قرن 5 - 7) - ابومحمد حسن بن هبه الله، نحوی و فقیه - صائن الدین هبة الله بن حسن، فقیه - ابوالقاسم علی بن حسن، مورّخ - محمد بن حسن، قاضی شافعی - ابومحمد بهاءالدین قاسم بن علی، فقیه و محدث و مورخ - ابومنصور ف

ابن عَسّال

خاندان ادیب قبطی دوره ایوبیان (قرن7) - ابوالفضل بن ابی اسحاق - صفی ابوالفضائل - اسعد ابوالفرج - مؤتمن ابواسحاق - امجد ابوالمجد

ابن عَسکَر، محمد بن علی

صوفی مراکشی (قرن10)

ابن عسکر، محمد بن علی

ادیب، شاعر، زبانشناس و فقیه اندلسی (قرن 6)

ابن عصفور، علی بن مؤمن

نحوی اندلسی (قرن 7)

ابن عصفور، یوسف بن احمد --> بحرانی، یوسف بن احمد

ابن عطاء اَدمی، احمد بن محمد

صوفی و عارف حنبلی اهل واسط (قرن3و4)

ابن عطاءالله اسکندری، احمد بن محمد

صوفی شاذلی عرب (قرن7و8)