جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سَلَمیّه

شهری در استان حماة در سوریه

سلوک --> سیر و سلوک

سلوکیه --> بَهُرَسیر

سَلول

نام دو قبیله عرب در عربستان شمالی - شاخه ای از خزاعه - گروهی از هوازن

سَلولی، حصین بن مخارق

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

سلوی

یا "سروی"، نام ترکی شهر سِولیوو در شمال بلغارستان

سلوی --> منّ و سلوی

سِلهِت

شهری در شمال شرقی بنگلادش

سلیح

قبیله عرب وابسته به قبیله خزاعه

سَلیخه --> دارچین

سُلَیم

قبیله عرب

سلیم

عنوان سه تن از سلاطین عثمانی - سلیم اول(قرن10) - سلیم دوم(قرن10) - سلیم سوم(قرن12)

سلیم، جواد

نقاش عراقی (قرن14)

سلیم، عبدالمجید

مفتی حنفی مصری (قرن14)

سلیم، کمال

فیلمساز مستقل مصری و کارگردان نخستین فیلم واقع گرایانه در آن کشور (قرن14)