جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سُکَّری، حسن بن حسین

فقه اللغه شناس عرب (قرن3)

سکندرشاه --> الیاس شاهیان

سکنی --> رُقْبی

سکوت --> صمت

سکوتوره، احمد

از مشاهیر سیاسی قاره آفریقا و رهبر گینه (قرن14و15)

سکولاریسم

بررسی مفهوم سکولاریسم در جهان اسلام

سکون --> حرکت

سَکونی، اسماعیل بن ابی زیاد

از اصحاب امام صادق (ع) که کتابی در تفسیر دارد (قرن 2)

سَکونی، عمر بن محمد

متکلم، فقیه، مؤلف و مقری مالکی اشبیلی (قرن8)

سکّه

تکه فلزی از طلا، نقره و... که از طرف دولتها تعیین و ضرب می شود و در معاملات به کار می رود.

سکینه

- واژه ای قرآنی - اصطلاحی عرفانی

سکینه بنت حسین

دختر امام حسین(ع)

سگ

پستانداری از راسته سگ سانان - احکام فقهی

سگِ آبی

پستاندار گوشتخوار آبی از تیره خزها

سگبان

دسته ای از سپاهیان و شکارچیان در تشکیلات حکومتی ایران و عثمانی