جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سَقْسین

نام شهری ظاهراً در آسیای میانه که موضع آن بطور دقیق مشخص نیست و ذکرش در دوره مغول مکرر آمده است.

سقط جنین

احکام فقهی و حقوقی آن

سُقُطره

یا سقطرا، جزیره ای در اقیانوس هند در شرق خلیج عدن

سقطی، هبة الله بن مبارک

مورخ و محدث بغدادی (قرن5)

سقلیّه --> صِقِلیّه

سُقمان بن ارتُق

مؤسس بیگ نشین ارتقیان تابع سلجوقیان (قرن5)

سقمونیا

گیاهی از خانواده پیچک با خواص دارویی

سِقناق --> سِغناق

سقیفه بنی ساعده

مکان و واقعه ای در تاریخ صدراسلام که در آن ابوبکر به خلافت پیامبر برگزیده شد.

سکّاکی

شاعر ترک، همعصر امیر علیشیر نوایی (قرن9)

سکّاکی، یوسف بن ابی بکر

ادیب و نحوی عرب (قرن6و7)

سَکاکینی، خلیل

ادیب و نویسنده عرب (قرن14)

سَکایی، زبان

از زبانهای ایرانی میانه، دسته شرقی و از ریشه هند و اروپایی

سُکَّر --> شِکَر

سُکر و صحو

اصطلاح عرفانی