جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سفینه خوشگو

تذکره شاعران فارسی گوی، تألیف بندار بن داس (قرن12)

سفینه سلیمانی

گزارشی از سفر هیئت سفارت شاه سلیمان صفوی به دربار نارای کبیر سلطان سیام به قلم محمدربیع بن ابراهیم(قرن11)

سفینه نوح

تعبیر قرآنی؛ بررسی متنی و سندی و تفسیری حدیث « سفینه نوح »

سفیه

اصطلاحی در فقه و حقوق

سقّا

حامل و فروشنده آب - دسته بندی ها و انواع گروههای سقایان - سقایان خانه ها و دربار و نظامی - ارتباط با دیگر اصناف (سقایان و سپورها و کارکنان حمام ها و...) - آیین سقایی و سقایان مداح - خصوصیات ظاهری (لباس و وسایل شامل ظروف و مشک های مورد استفاده) - نقش سقاها

سقاخانه

محل آبخوری عمومی، نذر آب و شمع

سقاخانه، مکتب

مکتبی در نقاشی و مجسمه سازی معاصر ایران

سقاریه

یا صقاریه، رودی در شمال غربی آناطولی که به دریای سیاه می ریزد.

سقّاف، علوی بن احمد

از نقبا و علمای علویان مکه، مؤلف شافعی (قرن13و14)

سقالبه --> صَقالبه

سقای بخارایی، بهرام --> بهرام سقّای بخاری

سَقَر -->

سقراط

حکیم بزرگ یونانی، استاد افلاطون (قرن 5ق.م.)

سقّز

شهرستان و شهری در استان کردستان

سقز، جزیره --> ساقز