جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سِغناق

شهری در کنارآمودریا بین اسفیجاب و جَند

سفّاح، ابوالعباس

نخستین خلیفه عباسی (قرن2)

سفّارینی، محمد بن احمد

عالم حنبلی فلسطینی (قرن12)

سَفاقُس --> صفاقُس

سفال/ سفالگری

هنر یا صنعت ساختن ظروف و اشیاء گلی پخته

سُفاله

استان و شهری در شرق موزامبیک

سُفتجه --> حواله (2)

سفته

سندی که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند که مبلغی در موعد معین در وجه حامل یا شخص معین بپردازد

سفر

از محلی به محل دیگر رفتن - احکام فقهی و آداب روایی - اصطلاح عرفانی - بررسی سفر از نظر فرهنگ و تمدنی سفر پیش از اسلام اهداف و انگیزه های سفر ادوات و ابزارها و تدارکات بازتاب روحیه مسافرت در ادبیات اسلامی توصیفی از شیوه های سفر سرعت سفرهای دوره اسلامی مق

سفرانبولو

شهری تاریخی در استان کارابوک در ترکیه

سفرنامه آجودانباشی --> گرمرودی، عبدالفتّاح

سفرنامه ناصرالدین شاه

شرح جزئیات مسافرتهای ناصرالدین شاه در داخل و خارج از کشور (قرن13و14)

سفرنامه ناصرخسرو

کتاب مهم ناصرخسرو شامل وقایع سفر هفت ساله او از بخارا تا مکه و مصر(قرن5)

سفرنامه نویسی

نوشتن گزارش سفر - تاریخچه سفرنامه نویسی - سیر سفرنامه ها - انواع سفرنامه ها - سفرنامه های سیاحتی، گزارشی - سفرنامه های مربوط به حج

سفره

پارچه ای جهت نگهداری نان و چیدن غذا؛ آدابی در فرهنگ عامیانه