جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سعدی، مصلح الدین

از شاعران و غزلسرایان بزرگ ایران (قرن6و7) - زندگینامه - افکار و احوال - دیوان غزلیات و قصاید و آثار دیگر به جز بوستان و گلستان - سبک شعری و شاعری سعدی - اندیشه ها و اعتقادات سعدی - روحیات و حالات و نظر او درباره عرفان اسلامی - چاپهای دیوان سعدی و ترجمه ها

سَعَدْیا بن یوسف فیومی

متکلم، فیلسوف و لغوی یهودی (قرن3و4)

سعدیان

خاندانی از شریفهای مراکش (قرن10)

سعدی چلبی

مفتی و قاضی حنفی (قرن10)

سعدیه

طریقتی منسوب به سعدالدین جباوی (قرن7)

سعر --> تسعیر

سِعِرد

شهری در جنوب شرقی ترکیه

سعود بن عبدالعزیز

نام دو تن از پادشاهان آل سعود (قرن13و14) - سعود بن عبدالعزیز (سعود کبیر) - سعود بن عبدالعزیز (ملک سعود اول)، دومین پادشاه آل سعود

سعه مشرق

اصطلاحی نجومی

سَعی --> صفا و مروه

سعید، ادوارد

محقق، منتقد ادبی، متفکر و فعال سیاسی فلسطینی-آمریکایی (قرن14و15)

سعیدالعلماء مازندرانی

فقیه امامی (قرن13)

سعیدای گیلانی

شاعر ایرانی - هندی (قرن11)

سعید بن ابی عروبه

محدث و مؤلف مصری (قرن2)

سعید بن اوس --> ابوزَید انصاری