جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن عبدالوهاب --> محمد بن عبدالوهاب

ابن عبد رَبّه، احمد بن محمد

نویسنده و شاعر اندلسی (قرن3و4)

ابن عَبْدِ رَبَه، سعید بن ابراهیم

پزشک و داروشناس قرطبی (قرن4)

ابن عبدک،‌ محمد بن علی

متکلم و محدث شیعی (قرن 4)

ابن عبدوس --> جهشیاری، ابوعبدالله

ابن عبدوس، احمد

ادیب و کاتب اندلسی و از وزرای بنی جهور (قرن 5)

ابن عبدوس، محمد بن ابراهیم

فقیه مالکی افریقایی (قرن3)

ابن عبدون، احمد بن عبدالواحد

فقیه و محدث امامی (قرن5)

ابن عبدون، عبدالمجید بن عبدالله

شاعر و ادیب اندلسی (قرن5و6)

ابن عبدون، محمد بن احمد

فقیه مالکی و قاضی اسپانیایی (قرن 5)

ابن عِبری، ابوالفرج

مترجم، مؤلف و نویسندهء ارمنی، صاحب آثاری به زبان سریانی(قرن7)

ابن عتایقی، عبدالرحمان بن محمد

متکلم، محدّث و فقیه امامی عراقی (قرن8)

ابن عتبة هذلی، عبیدالله بن عبدالله

تابعی اهل مدینه و یکی از فقهای سبعه (قرن1)

ابن عتیق، حَمَد بن علی

قاضی حنبلی نجدی (قرن13)

ابن عثمان مکناسی

ابوعبدالله محمد بن عبدالوهاب، سیاستمدار و وزیر مراکشی (قرن12 و 13)