جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سُروری

تخلص برخی از شاعران عثمانی که مهمترین آنها عبارتند از: - مصلح الدین مصطفی(قرن10) - سید عثمان(قرن13)

سروری کاشانی، محمد قاسم

شاعر و لغت نویس ایرانی (قرن11) - فرهنگ سروری

سروستان

شهری در استان فارس - ویرانه قصری از عهد ساسانی در فارس

سروش اصفهانی، محمد علی

شاعر ایرانی (قرن13)

سِرهِند

شهری در هند

سرهندی، احمد

عارف هندی، مؤسس طریقت مجددیه (قرن10و11)

سِرهندی، محمد معصوم

صوفی طریقه نقشبندیه - مجددیه در هند (قرن11)

سرهندی، ناصرعلی

شاعر فارسی زبان هندی (قرن12)

سرهنگ

عنوان دسته ای از افسران و فرماندهان نظامی

سری الرَفّاء

شاعر عراقی (قرن4)

سُریانی، زبان

یکی از زبانهای سامی که یکی از صورتهای زبان آرامی است.

سُرَیجیّه --> طلاق

سَری سَقَطی

عارف و استاد جُنید بغدادی (قرن3)

سری لانکا، مسلمانان

کشوری جزیره ای در اقیانوس هند و بررسی وضعیت مسلمانان آن

سرینگَپَتَم

شهری در ایالت میسور در جنوب هند که تیپو سلطان در آنجا مسجد، کاخ و مقبره ای بنا نهاد.