جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سُرخه

شهری در استان سمنان

سرداب

«زیرزمین»؛ محلی خنک برای اقامت در ساعات گرم تابستان و سرد کردن آب و نیز مدفن آرامگاهی به ویژه در عراق و ایران

سردار

«فرمانده نظامی»، کلمه ای فارسی که در ترکی و عربی نیز وارد شده است.

سردار فاخر --> حکمت، رضا

سردار کابلی، حیدر قلی خان

عالم فقه، اصول، حدیث، کلام، حکمت و ریاضیات (قرن13و14)

سردار ملّی --> ستّارخان

سردار نصرت --> چَلَبیانلو، رحیم خان

سردانیه

دومین جزیره بزرگ در مدیترانه، متعلق به ایتالیا، که مسلمانان طی قرون دوم تا ششم هجری تلاش می کردند آن را فتح کنند.

سردسیر --> ییلاق

سردشت

شهرستان و شهری در استان آذربایجان غربی

سرسام

نوعی بیماری سیستم اعصاب

سرستون --> ستون

سِر سیّد احمد خان --> سید احمد خان

سرشار، رتن نات

داستان نویس اردو زبان (قرن13و14)

سرشماری

شمارش رسمی جمعیت یک کشور یا شهر - بررسی تاریخچه، تحول و جایگاه آمار در ایران - بحث لغوی و تاریخچه کاربرد کلمه آمارگر از زمان ساسانیان (به عنوان منصب) - در قرون میانه ی اسلامی - در امپراطوری عثمانی - در خاورمیانه - در شمال آفریقا - در ماورای صحرای آفری