جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سدّ ذرایع

از اصطلاحات و روشهای اصول فقه نزد اهل سنت

سِدر

درختی گرمسیری با استفاده های دارویی

سدراته

شهری در شمال شرق الجزایر

سِدرَةُ المُنتهی

واژه قرآنی و عرفانی

سُدس

آلتی نجومی

سُدس فخری --> سُدس

سد سکندر --> دشت ترکمن

سدوزایی --> دُرّانی، طایفه؛دُرّانیان

سدوسی، مؤرّج بن عمرو

عالم زبان عربی و نسب شناس (قرن2)

سده --> خمینی شهر

سده، جشن

جشنی در ایران باستان در روز دهم بهمن ماه

سِدهْپور --> گجرات (1)

سده لنجان --> لنجان

سدهی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

سُدّی، اسماعیل بن عبدالرحمان

واعظ، مفسر و محدث کوفی (قرن2)