جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سِحْر

به معنای تغییر و گردانیدن ماهیت و صورت واقعی شیء به امری غیرحقیقی یا خیالی - مباحث فقهی و قرآنی

سحنون، عبدالسلام بن سعید

فقیه مالکی (قرن2و3)

سُحیم بن وثیل

شاعر مخضرم (قرن1)

سُحَیم عبد بنی الحَسحاس

شاعر عرب (قرن1)

سخاوی، علی بن محمد

عالم قرائت و تفسیر مصری (قرن7)

سخاوی، محمد بن عبدالرحمان

مورخ مصری، عالم به حدیث و تفسیر (قرن9)

سخت سر --> رامسر

سختیانی،ایوب بن ابی تمیمه

عالم فقه و حدیث، تابعی (قرن2)

سختیانی، عمران بن موسی

محدث، صاحب مسند در حدیث (قرن3)

سُخره

اصطلاح قرآنی، حدیثی، فقهی و اخلاقی

سخن، مجله

مجله ای فرهنگی -ادبی که بین سالهای 1322 تا 1357 به سردبیری خانلری در ایران منتشر می شد.

سخنوری

مشاعره فرقه عجم در قهوه خانه ها و تکیه ها در ماه رمضان

سخی سرور سلطان

صوفی چشتی پاکستانی (قرن12)

سَدّ

آب بند؛ دیواره ای مقابل رودخانه به منظور مهار و ذخیره کردن آب رودخانه ها و سیلابها

سد الابواب، حدیث

حدیثی از پیامبر در منقبت امام علی (ع)