جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ستر (درعرفان) --> حجاب (2)

ستون

از اجزای معماری که سقف بنا بر آن قرار دارد.

سته زبیده، آرامگاه

مقبره مادر ناصر خلیفه عباسی در بغداد (قرن6)

ستی --> خانم

ستینی --> کتاب ستّینی

ستینی، حساب --> حساب، علم

سجاح

"بنت الحارث"،از مرتدین و مدعیان پیامبری پس از رحلت پیغمبر(ص)

السجاد، امام

امام چهارم شیعیان

سجاده

جانماز، پارچه یا فرش که روی آن نماز گزارند. جنبه های: - عرفانی: تفسیرهای عرفانی از سجاده - وجوه هنری

سجاره ملایو

از برجسته ترین آثار تاریخی به زبان مالایایی درباره سلاطین مالاکا(قرن9)

سجاوندی، سراج الدین

فقیه حنفی (قرن6)

سجاوندی، علم --> وقف و ابتدا

سجاوندی، مجدالدین احمد

قاری قرآن (قرن6)

سجاوندی غزنوی، محمد بن طیفور --> سجاوندی، مجدالدین احمد

سجده --> سجود