جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سپاه دانش --> انقلاب سفید

سپاه صحابه

گروهی مذهبی و سیاسی با هدف مبارزه با گسترش اسلام شیعی در پاکستان

سپتامبر سیاه

قتل عام فلسطینیان توسط ارتش اردن در سپتامبر 1970

سپر

نوعی وسیله جنگی برای محافظت سربازان

سپستان

گیاهی دارویی

سپنتا، ساسان

زبانشناس و محقق ادبیات و موسیقی ایرانی (قرن14)

سپنتا، عبدالحسین

نویسنده، محقق، شاعر و کارگردان نخستین فیلم ناطق ایرانی (قرن14)

سپهبد

فرمانده سپاه از دوره ایران باستان

سپهدار اعظم --> تنکابنی، محمد ولی خان؛سپهدار رشتی

سپهدار رشتی

شهرت فتح الله خان اکبر، صدراعظم ایران (قرن14)

سپهر، خاندان

خاندانی مورخ و ادیب در دوره قاجار و اوایل پهلوی - محمدتقی خان، لسان الملک - عباسقلی خان - عبدالعلی خان، مورخ السلطنه - احمدعلی خان، مورخ الدوله - هدایت الله خان - عبدالحسین خان

سپهر، محمد تقی

ادیب و مورخ ایرانی (قرن13)

سپهری، سهراب

شاعر ایرانی (قرن14)

سپهسالار

منصب عالی نظامی در سرزمینهای اسلامی

سپهسالار، فریدون --> رساله سپهسالار