جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سایکس، پرسی مولسورث

نظامی و کنسول انگلیسی در ایران، مؤلف آثار تاریخ کرمان؛ تاریخ مختصر ایران؛ و تاریخ مفصل ایران

سایکس پیکو، موافقتنامه

قراردادی سرّی در 1916 بین بریتانیا و فرانسه و نیز با موافقت روسیه، به منظور تعریف و تفکیک حوزه ها نفوذشان در اراضی خاورمیانه پس از فروپاشی احتمالی حکومت عثمانی.

سایه --> ظِلّ

سایه بازی

نوعی نمایش با استفاده از سایه ها

سبّ

اهانت و دشنام بویژه به مؤمنان و خصوصاَ سبّ پیامبر و ائمه دین، احکام و بحثهای اخلاقی مربوط به آن

سَبَأ، سوره

سوره سی و چهارم قرآن

سبأ، قوم

قومی با فرهنگ پیشرفته، ساکن مأرب یمن در هزاره نخست پیش از اسلام

سباشی تگین --> ایلک خانیان

سباعی، مصطفی

سیاستمدار و متفکر سوری، استاد و مؤسس اخوان المسلمین در سوریه (قرن14)

سِباعی، یوسف

نویسنده، روزنامه نگار و رجل سیاسی مصری (قرن14)

سبب

اصطلاحی در اصول فقه

سبب نزول --> اسباب نزول

سَبْت

قومى‌ از بنى‌اسرائیل‌، یاد شده‌ در قرآن‌ کریم

سَبْتَه

شهری در جنوب تنگه جبل الطارق مورد مناقشه مراکش و اسپانیا

سبتی، احمد

پسر هارون الرشید، از زهاد (قرن2)