جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سان رمو، کنفرانس --> سِوْر، پیمان

سانسکریت --> سنسکریت، زبان

سانسون، نیکولا

مبلغ مسیحی، سیاح، و سفرنامه نویس دوره سلیمانشاه صفوی (قرن11و12)

ساواک

مخفف نام "سازمان امنیت و اطلاعات کشور"، نهاداصلی امنیتی و اطلاعاتی ایران در دوره محمد رضا پهلوی

ساوجبلاغ

شهرستانی در استان تهران

ساوجبلاغ مکری --> مهاباد

ساوجی، محمد بن حسین

عالم رجالی امامی، محدث و فقیه، شاگرد شیخ بهائی (قرن11)

ساوه

شهرستان، شهر و ناحیه‌ای در استان مرکزی - مسجد جامع ساوه: از کهن ترین مساجد ایران از قرن 4 در ساوه

ساوی، عمر بن سهلان --> ابن سهلان ساوی (ساوجی)

ساویرس بن مقفع --> ابن مقفع، ساویرس

ساهر، حبیب

شاعر، مترجم و داستان نویس ایرانی، پدر شعر نو ترکی (قرن13و14)

ساهر اروزان، جلال --> جلال ساهر اروزان

سایات نوا

لقب "هاروتین سایاکان" شاعر فارسی گوی گرجی (قرن12و13)

سائب بن یزید کندی

صحابی و محدث (قرن 1)

سائب خاثر

موسیقی دان و عودنواز ایرانی الاصل مدینه (قرن1)