جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آداب سلوک

کلیه آداب و اصولی که صوفیان ملزم به رعایت آن هستند.

آدا پازاری

مرکز استان سقاریه در ترکیه

آدار

نام ماهی در تقویم رومی- سریانی

آدامز، چارلز کلارنس

خاورشناس و اسلام شناس امریکایی (قرن14)

آدانا --> اَدَنه

آدرار

اصطلاح جغرافیایی بربری به معنای "کوهستان" که به چند ناحیه کوهستانی صحرای افریقا اطلاق می شود.

آدریاتیک، دریا

شاخه ای از دریای مدیترانه میان ایتالیا و شبه جزیره بالکان که در آثار جغرافیایی اسلامی با عنوان بحر ادریاس از آن ذکر شده است.

آدریانوپل --> ادرنه

آدریانوپل، پیمان

پیمانی که در سال 1245 در شهر ادرنه میان عثمانیان و روسها منعقد شد.

آدلاردِ باثی

از پیشگامان ترجمه و معرفی علوم عربی به لاتین، به ویژه ترجمه آثار ریاضیات و نجوم (قرن5و6)

آدم

"ابوالبشر"، نخستین انسان و پیامبر به نص کتابهای آسمانی

آدم بن ابی ایاس

مفسر و محدث اهل سنت (قرن3)

آدم ربایی

ربودن انسانها با مقاصد مختلف -احکام فقهی

آدمی، سهل بن زیاد --> سهل بن زیاد آدمی

آدمیت، فریدون

تاریخنگار و از رجال سیاسی ایران در عصر پهلوی (14)