جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سالیان

از شهرهای مهم جمهوری آذربایجان

سام (1)

از اولاد نوح

سام (2)

از شخصیتهای شاهنامه، فرزند نریمان، پدربزرگ رستم

ساما

یا "ساما-باجائو"، از گروههای مهم قومی و زبانی در جنوب شرق آسیا

ساماکوف --> صماقو

سامان

شهری در استان چهار محال و بختیاری

سامانیان

سلسله ای از پادشاهان ایرانی که در ماوراءالنهر و خراسان حکومت کردند. 1. تاریخ سیاسی الف. خاستگاه ب. امیران سامانی ج. سقوط سامانیان و عوامل آن 2. روابط با همسایگان عباسیان صفاریان آل بویه زیاریان غزنویان 3. تشکیلات اداری- دیوانی 4. اوضاع ا

سامباس --> سَمباس

سِامْبِنه، عثمان

کارگردان سنگالی، پدر سینمای آفریقا (قرن14)

سامح رفعت، مصطفی

شاعر دوره جمهوریت در ترکیه (قرن14)

سامرّا

شهری در عراق - قبور ائمه(ع) - اهمیت هنری و معماری شهر

سامره --> سِبَسْطیّه

سامری

نام شخصی در قرآن که بنی اسرائیل را در غیبت حضرت موسی فریفت.

سامریان

گروهی از مردم اسرائیل که خود را با یهودیت یکی نمی انگارند.

سامسون --> صامسون