جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ساقیة الحمراء --> صحرای غربی

ساقی نامه

عنوان عمومی منظومه هایی از نوع خمریه در ادبیات فارسی و ترکی

ساقیه --> چرخاب

ساکلر، موزه

موزه ای با 2500 اثر نفیس اسلامی در شهر واشنگتن

سال

مقیاسی برای زمان که کمابیش مساوی دوره گردش زمین به دور خورشید است.

سالار (1)

اقلیتی مسلمان و ترک زبان در شمال غرب چین

سالار (2)

سرکرده و فرمانده عالی نظامی

سالار، محمد حسن خان

از امرای دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و رهبر شورش خراسان(قرن13)

سالارالدوله، ابوالفتح میرزا

سومین پسر مظفرالدین شاه و از هواداران استبداد صغیر(قرن13و14)

سالارْ جنگ

لقب میرتراب علی، دولتمرد معروف هندی (قرن13)

سالار جنگ، کتابخانه و موزه

مجموعه کتابخانه و موزه ای در ایالت آندراپرادش حیدرآباد دکن در هند، از مجموعه های بی نظیر نسخ خطی و چاپی - موزه سالار جنگ: یکی از سه موزه ملی هند

سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز --> سلاّر دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز

سالار ملّی --> باقرخان

سالاریان --> مسافریان

سالامانکا --> شَلَمَنْقَه