جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

سازمان تبلیغات اسلامی

نهادی دولتی در ایران با هدف تحقیق، سیاستگذاری و نظارت بر تبلیغات دینی و فرهنگی بر اساس آموزه های اسلامی

سازمان تربیتی، علمی، فرهنگی ملل متحد --> یونسکو

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان شبه قضایی ناظر بر اجرای صحیح قوانین اقتصادی

سازمان ثبت احوال

از نهادهای وزارت کشور که وظیفه ثبت اطلاعات جمعیتی مانند زاد و ولد، مرگ و میر، ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی عمومی را بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

از نهادهای وابسته به قوه قضائیه که وظیفه ثبت شرکت‌ها، معاملات،املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد.

سازمان جنگلها و مراتع کشور

سازمانی با هدف حفظ و توسعه جنگل‌هاو مراتع و اراضی جنگلی کشور

سازمان حج و زیارت

سازمانی دولتی برای سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امور حج و زیارت در ایران

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمانی دولتی با هدف حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و پیشگیری از تخریب و آلودگی آن در ایران

سازمان زنان ایران

سازمانی با هدف احقاق حقوق زنان که در 1345به ریاست اشرف پهلوی تأسیس شد.

سازمان عمران منطقه ای --> سازمان همکاری اقتصادی (اِکو)

سازمان قضایی نیروهای مسلح

تنها مرجع رسیدگی قضایی در قانون اساسی

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

سازمانی برای حمایت از منافع کشورهای صادرکننده نفت که در سال 1960 تأسیس شد.

سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (آاوپک)

سازمانی برای حمایت از منافع کشورهای عرب صادرکننده نفت که در سال 1968 بنیان گذاشته شد.

سازمان کنفرانس اسلامی --> سازمان همکاری اسلامی

سازمان ملل متحد

سازمانی فراملیِتی که در 1945 به منظور ارتقای سطح همکاری بین دولتها و حل مناقشات بین المللی تأسیس شد.