جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ساره --> ابراهیم

ساری

مرکز استان مازندران

ساریق

طایفه ای از از ترکمن ها در آسیای مرکزی

ساز

نام ابزارهایی که برای ایجاد صوت موسیقیایی ساخته شده است.

سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)

سازمانی متشکل از گروههای مبارز فلسطینی برای آزادی فلسطین

سازمان آزادیبخش متحد پاتانی (پولو)

گروهی جدایی طلب و اسلامگرا در تایلند (قرن14)

سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی

(آیسسکو)، یکی از بزرگترین سازمانهای اسلامی بین المللی وابسته به سازمان همکاری اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نهادی مربوط به کتابخوانی در ایران، شامل نسخ خطی نفیس و کتابهای منتشره در ایران

سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا

سازمان جاسوسی و اطلاعات انگلیس

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا --> سیا، سازمان

سازمان الجهاد

از سازمانهای اسلام گرا و مخالف رژیم مبارک در مصر

سازمان ایرانگردی و جهانگردی --> سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

سازمان پزشکی قانونی

سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضائیه با هدف ارائه نظر مشورتی به دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح در مورد مسائل پزشکی و علل صدمات یا مرگ و میر

سازمان پیشاهنگی ایران

سازمانی برای کمک به رشد جسمی، ذهنی و روحی نوجوانان از طریق پرورش مهارتهای گوناگون در آنان که در زمان رضاشاه در ایران تشکیل شد.

سازمان تأمین اجتماعی

بزرگترین سازمان بیمه گر عمومی ایران