جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زین الدین ابوبکر خوافی --> خوافی، زین الدین ابوبکر

زین الدین بن علی عاملی --> شهید ثانی

زین الدین عطار --> انصاری شیرازی، علی بن حسین

زین الدین قره جه --> ذوالقدر/ ذوالقدریه

زین العابدین اصفهانی

خوشنویس دوره قاجار (قرن13)

زین العابدین مراغه ای

بازرگان ایرانی، نویسنده سیاحتنامه ابراهیم بیگ (قرن13و14)

زینب (س)

دختر حضرت علی (ع)

زینب الاسدیه --> زینب بنت جحش

زینب بنت احمد رفاعی --> رفاعی، احمد بن علی

زینب بنت جحش

از همسران پیامبر اسلام (قرن1)

زینب بنت خُزَیْمه

همسر پیغمبر(ص)(قرن1)

زینب بنت عبدالله

دختر ام سلمه زن پیغمبر (ص)(قرن1)

زینب بنت محمد بن عبدالله

نخستین دختر پیامبر(ص)

زینب بنت مکّی

بانوی فقیه و محدث (قرن6و7)

زینب فَوّاز

شاعر، ادیب و مورّخ سوری (قرن13و14)