جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زید بن اسلم

فقیه و مفسّر اهل مدینه (قرن2)

زید بن ثابت

صحابی، محدث، از کاتبان و گردآورندگان مشهور قرآن (قرن1)

زید بن حارثه

صحابی و پسر خوانده پیغمبر (ص) (قرن1)

زید بن خالد

صحابی و محدّث (قرن1)

زید بن خطّاب

صحابی، برادر عمر بن خطاب (قرن1)

زید بن صوحان

تابعی، راوی حدیث و از یاران امام علی (ع) در جمل (قرن1)

زید بن علی

فرزند امام زین‌العابدین (ع)، رهبر قیام علیه امویان که به ظهور مذهب زیدیه، از شاخه‌های شیعه، انجامید (قرن1و2)

زید بن عمرو بن نفیل

از حنفای عرب در عصر جاهلی

زید بن وهب جهنی

از اصحاب امام علی (ع)(قرن 1)

زید زراد

از اصحاب امام صادق (ع)(2)

زید نرسی

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن 2)

زیدون --> بهبهان

زیدیان طبرستان --> علویان (2)

زیدیان یمن

سلسله‌ای در یمن که در 284 ه‍.ق. به دست الهادی الی الحق تأسیس شد. - آل رسی - بنوقاسم

زیدی حسینی ، حسین بن محمد

منجم ایرانی، صاحب "دستورالمنجمین" (قرن9)