جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زهاب، عهدنامه

از عهدنامه های معروف میان دولتهای صفوی و عثمانی (قرن11)

زهاد ثمانیه

در اصطلاح علمای رجال نام هشت نفر از زهاد و محدثان معروف

زَهاوی، جمیل صدقی

شاعر برجسته عراقی (قرن14)

زهد

مباحث قرآنی و حدیثی در باب زهد - در تصوف

زهدیات

گونه‌ای از اشعار عربی در باب پارسایی و زهد که در قرون دوم و سوم بسیار رواج داشت.

زهر

ماده‌ای سمی که برخی موجودات زنده می سازند.

زهراء --> مدینة الزهراء

زهراوی، ابوالقاسم خلف بن عباس

حکیم و طبیب اندلسی (قرن5)

زهراوی، عبدالحمید بن محمد شاکر

سیاستمدار، نویسنده و روزنامه‌نگار سوری، از حامیان اصلاحات سیاسی، اجتماعی و مذهبی عرب (قرن14)

زهرة بن کلاب، بنو

از طوایف مهم قریش

زهره

یا "ونوس"، از سیارات منظومه شمسی - در ادبیات

زهره، رود

رودی در جنوب ایران

زُهری، ابراهیم بن سعد

محدث و از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

زُهَری، محمد

شاعر نوپرداز ایرانی (قرن14)

زُهری، محمد بن سعد --> کاتب واقدی