جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زریبار --> زریوار

زری بافی

هنرِ بافتن پارچه با ابریشم

زری دوزی

بافتن نقش و نگار بر روی پارچه با استفاده از نخ زرین

زریع بن عباس --> زریعیان

زریعیان

سلسله ای از حکام اسماعیلی در عدن (قرن5و6)

زریق، قسطنطین

اندیشمند سیاسی سوری و از بزرگترین نظریه پردازان ملی گرایی عرب (قرن14)

زرین پنجه، نصرالله

نوازنده ایرانی تار (قرن14)

زرین دست، محمد بن منصور

چشم پزشک ایرانی عهد ملشکاه سلجوقی، مولف "نور العیون"(قرن5)

زرین دشت

شهرستانی در استان فارس

زرین شهر --> لنجان

زرین کوب، عبدالحسین

ادیب، نویسنده و محقق ایرانی (قرن14)

زرّینه رود

رودی در شمال غربی ایران

زریوار

دریاچه ای در مریوان در استان کردستان

زِشتوی، پیمان

یا "پیمان زشتوه"، پیمانی میان عثمانیها و اتریش در 1791 در شهر بلغاری زشتوی، واقع در ساحل رود دانوب

زُطّ --> جَتّ