جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زرگر اصفهانی --> تبریزی، نجیب الدین رضا

زرگری

ساختن و فروختن زیورآلات و اشیای طلایی و نقره ای

زرگری، علی

گیاهشناس و داروساز ایرانی (قرن14)

زُرنا --> سرنا

زُرُنْباد

ریشه گیاهی با مصارف دارویی

زرنج (1)

از مهمترین شهرهای ایران قدیم واقع در ولایت سیستان

زرنج (2) --> نیمروز (1)

زرند

شهرستان و شهری در کرمان

زرنگ --> سیستان؛زرنج (1)

زرنوجی، برهان الدین

فیلسوف و محدث حنفی(قرن7)

زرنیخ

ماده ای معدنی و قابل انفجار

زروانی، آیین

مکتب فلسفی و عرفانی زرتشتیان

زره

پوششی برای محافظت افراد و وسایل و حیوانات در جنگ

زریاب، عباس

مورّخ و ادیب معاصر ایرانی (قرن14)

زِریاب، علی بن نافع

از بزرگترین موسیقیدانان اندلس (قرن3)