جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زرعة بن محمد حضرمی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

زُرَعی، سلیمان بن عمر

فقیه شافعی و قاضی القضات مغرب (قرن7و8)

زرقاء

شهری در اردن امروزی در شمال شرقی عمان

زرقاء بنت عدّی

خطیب، ادیب کوفی و هوادار حضرت علی (ع) که در جنگ صفین شرکت داشت (قرن1)

زرقالی، ابواسحاق ابراهیم

ستاره شناس اندلسی و مخترع نوعی اسطرلاب بنام ربع زرقالی و زیج طلیطله (قرن5)

زرقان

بخش و شهری در شیراز

زرقان، جنگ

جنگی بین نادرشاه افشار و افغانها در زرقان (قرن12)

زُرقانی، عبدالباقی بن یوسف

فقیه مالکی (قرن11)

زُرقانی، محمد بن عبدالباقی

محدث مالکی مصری (قرن11و12)

زُرقانی، محمد عبدالعظیم

از عالمان و مدرسان علوم قرآنی در مصر،صاحب "مناهل العرفان فی علوم القرآن" از برجسته‌ترین کتابها در علوم قرآنی (قرن14)

زرکشی، محمد بن بهادر

عالم و محدّث اهل سنت، صاحب "البرهان فی علوم القرآن"(قرن8)

زرکلی، خیرالدین

نویسنده و روزنامه‌نگار دمشقی (قرن14)

زرکوب، صلاح الدین

از عرفا و مشایخ متصوفه و نخستین مراد مولانا جلال الدین رومی (قرن7)

زرکوب تبریزی، نجم الدین

شاعر ایرانی (قرن7و8)

زرکوب شیرازی --> شیرازنامه