جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زراری، ابوغالب احمد بن محمد

محدث، فقیه و متکلم امامی (قرن3و4)

زراعت --> کشاورزی

زرافشان

رودی در آسیای میانه

زرافه

پستاندار نشخوار کننده بومی صحراهای افریقا

زَراوند

نوعی گیاه دارویی

زربادیان

نام جماعتی از مسلمانان در کشور برمه

زِر ّبن حُبَیْش

از اصحاب حضرت علی (ع) و از مشایخ قرائت (قرن1)

زردابی، حسن بیگ

روزنامه نگار و متفکر آذربایجانی، بانی اولین روزنامه به زبان آذری (قرن13)

زردچوبه

گیاهی علفی و پایا از تیره زنجبیلی ها

زردشت

نام یا شهرت پیامبر ایران باستان و مؤسس آئین زردشتی

زردشتی، دین

از ادیان الهی - در منابع اسلامی - عقاید - تاریخ - بررسیهای تطبیقی - آداب و رسوم: 1. مرور تاریخی حیات زردشتیان در دوره اسلامی 2. جمعیت نگاری 3. ویژگیهای ظاهری و خصوصیات اخلاقی 4. مشارکت زردشتیان در فرصتهای شغلی 5. پوشاک زردشتیان 6. سفره ها

زردشتیان، گویش --> بَهدینان، گویش

زردکوه

کوه معروف منطقه بختیاری

زرزور، فارس

رمان نویس سوری (قرن 14و15)

زِرشک

درختچه ای خاردار با میوه ای سیاه و خوراکی، با خواص دارویی