جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

زبان شناسی

مباحث مربوط به کلیّات و مبانی زبان - تعریف علم اللغه - مقدمه ای بر مباحث کلی زبانشناسی - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه آوا شناسی - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه صرف - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه نحو - تاریخ مطالعات دانشمندان

زبانِ عامه --> عربی، زبان، لهجه ها و ادبیات؛فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

زبانیه --> ملائک

زبدة التواریخ (1)

کتابی تاریخی از حافظ ابرو (قرن9)

زبدة التواریخ (2)

کتابی درباره تاریخ صفویه از محمد محسن مستوفی (قرن12)

زُبُر

نامی قرآنی برای صحیفه های آسمانی

زبرجد --> زمرّد

زِبرِقان بن بدر

شاعر، صحابی و از رؤسای بنی تمیم (قرن1)

زبطره

شهری قدیمی میان ملطیه و سمیساط و از ثغور روم

زبور

کتاب آسمانی حضرت داوود (ع)

زَبید

شهری در تهامه یمن و مرکز استان مِخلف

زبیده آغا

نقاش برجسته پاکستانی (قرن14)

زبیده بنت جعفر

مادر امین و همسر هارون الرشید(قرن2و3)

زبیده خاتون

همسر ملکشاه سلجوقی و مادر برکیارق (قرن5)

زبیدی، محمد بن حسن

ادیب، نحوی و لغت شناس عرب (قرن4)