جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ریاض العارفین --> هدایت، رضا قلی خان

ریاض العلماء و حیاض الفضلاء

کتابی مهم در تراجم تألیف عبدالله بن عیسی اصفهانی جیرانی مشهور به افندی (قرن12)

ریاض پاشا، مصطفی

سیاستمدار و دولتمرد مصری (قرن14)

ریاضت

از آداب سلوک عرفانی، تعذیب جسم با التزام و تحمل اعمال دشوار به منظور نیل به تکامل روحی یا فکری

ریاضی، ملا محمد

تذکره نویس عثمانی (قرن10و11)

ریاضیات، علم --> حساب، علم

ریاضی کرمانی، عباس

ریاضی دان ایرانی (قرن13و14)

ریاضی هروی

شهرت محمد یوسف مهاجر، وقایع نگار و شاعر شیعی افغان (قرن13)

ریافه، علم --> آبیاری

ریال

نام پول و سکه ای رایج در ایران و برخی کشورهای اسلامی

ریاله

عنوان افسر ارشد نیروی دریایی عثمانی؛ ناخدای کشتی سلطنتی

ریان بن شبیب --> ریان بن صلت

ریان بن صلت

از اصحاب امام رضا و امام هادی (ع)(قرن 2)

ریپکا، یان

مستشرق اهل چکسلواکی و متخصص زبانهای عربی، فارسی و ترکی (قرن13)

ریپورتر، خاندان

خانواده زرتشتی وابسته به دولت انگلیس، مؤثر در تحولات سیاسی معاصر ایران(قرن14)