جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

روغنی قزوینی، محمد صالح

عالم امامی (قرن 11)

روفُس اِفسیسی

طبیعی دان یونانی (قرن اول میلادی )

رَوْک

واژه ای در اصل غیر عربی که احتمالا از واژه روخ ، که در زبان یونانی عامیانه به معنای تقسین ارضی به کار رفته و فعل عربی راک، یروک نیز از آن مشتق شده است.

روکرت، فریدریش

شاعر و مستشرق آلمانی، استاد زبانهای شرقی (قرن12و13)

رولان گوسلن، ماری دومینیک (برونو)

متأله مسیحی و محقق فرانسوی در زمینه فلسفه مسیحی و اسلامی(قرن19و20)

رُوَلَه

مهمترین قبیله بدوی در شمال عربستان

روم

نام عمومی برای نواحی آناتولی و بالکان در دوره اسلامی - نام فارسی و ترکی برای امپراطوری بیزانس - نام قدیم قونیه - نام قدیم ناحیه امیسه و سیواس - نام یونانی ها - ترکیه به طور عموم

روم، سوره

سوره سی ام قرآن

روماسکویچ، آلکساندر آلکساندروویچ

ایران شناس روس معاصر و صاخب تألیفاتی در باره زبانها و گویشهای ابرانی و ادبیات عامیانه ایران(قرن14)

رومانوی، نهضت

از نهضتهای مهم ادبی در زبان اردو

روم ایلی

ایالت سابق عثمانی شامل قسمتی از شبه جزیره بالکان، به مرکزیت صوفیه

روم ایلی حصاری

قلعه و روستایی در بوسفر

رومر، هانس روبرت

ایرانشناس آلمانی، استاد و رییس بخش شرق شناسی دانشگاه فرایبورگ و بنیان گذار "مؤسسه شرقی بیروت" (قرن14)

روم شرقی

امپراطوری روم شرقی (قرون4-15م) - معماری

روملو

نام یکی از ایلهای قزلباش و از قدیم ترین مریدان صفویه