جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

روزه

از فروع دین اسلام برای بحثهای عرفانی رجوع شود به ریاضت

روژکی

از ایلهای کرد و شافعی مذهب ساکن بدلیس و توتبع آن در شرق آناطولی

روس

در آثار مورخین مسلمان، اسم مردمی که نام روسیه از آنها گرفته شده است و امروزه در روسیه، اکراین و بلاروس ساکن اند.

روستا --> رُستاق (1)؛دِه

روسْچُق

مرکز بخش و بندری بر رود دانوب در بلغارستان و قلاع مهمی در امپراتوری عثمانی

روسکا، یولیوس فردیناند

پژوهشگر تاریخ کیمیا در دوره اسلامی (قرن14)

روسو، ژان باتیست لوئی ژاک

سرکنسول فرانسه در حلب، شرق شناس و منشی سفارت فرانسه در ایران در دوره فتحعلیشاه قاجار (قرن13)

روسیه، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان و تاریخچه حضور اسلام در روسیه

روشنفکری

بررسی مفهوم روشنفکری و نظرات مختلف آن در کشورهای اسلامی - کلیات - روشنفکری در ایران - روشنفکری در کشورهای عربی - روشنفکری در ترکیه - روشنفکری در آذربایجان و قفقاز - روشنفکری در آفریقای غیر عرب - روشنفکری در اندونزی و مالزی

روشنی، دده عمر

موسس طریقت روشنیه خلوتیه و از شاعران ترک (قرن 9)

روشنی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

روشنیه (1)

طریقت منسوب به بایزید انصاری (قرن10و11)

روشنیه (2)

قبیله ای فارسی زبان در تاجیکستان

روضات الجنات

کتابی عربی در ترجمه احوال مشاهیر علما و ادبای اسلام و شیعه تألیف محمد باقر خوانساری (قرن13)

روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات

کتابی تاریخی درباره تاریخ و جغرافیای هرات تألیف معین الدین محمد اسفزاری (قرن9) (اسفزاری، معین الدین محمد مدخل مستقل است)