جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رؤبَة بن عَجّاج

راوی، لغوی و شاعر رجز سرای دوره اموی و اوایل دوره عباسی (قرن2)

روبند

نام عمومی انواع پوشش صورت که بیشتر، پوشاکی زنانه به شمار می رود.

روبینچیک، یوری آرنوویچ

زبانشناس و ایران شناس برجسته روس (قرن14)

روپیه

سکه نقره هندی، نام آن برگرفته از واژه سنسکریت روپیا و روپا به معنای خوش نقش، زیبا، نقره و طلای شکیل یا ممهور است.

روتول

(رتل، رطول)، نام قوم و منطقه ای در جنوب شرقی داغستان و سلسله جبال قفقاز

روچیلدها

خانواده ای از صهیونیستها در قرن 19 در اروپا که در سیاست اروپا نقش مهمی داشتند.

روح

جان و روان و در شریعت به معنای امر الهی - در فلسفه و کلام - مباحث قرآنی و حدیثی

روح الارواح

"روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح"، کتابی در شرح و تفسیر اسماء حسنی با رویکردی عرفانی(قرن 5)

روح الامین --> جبرئیل؛روح

روح الامین شهرستانی،‌ میرمحمد

دولتمرد، ادیب و شاعر(قرن11)

روح الامینی، محمود

استاد دانشگاه، پژوهشگر و مردم شناس (قرن14)

روح البیان فی تفسیر القرآن

تفسیری عرفانی از قرآن نوشته اسماعیل حقی بروسوی (قرن11و12)

روح القدس

نام موجود مقدس و پاکی که در متون مقدس دینی، از جمله قرآن کریم، واسطه ارتباط خدا با پیامبرانش است.

روح القدس، روزنامه

از روزنامه های دوره مشروطه به مدیریت سلطان العلمای خراسانی

روح الله میرک

معروف به خواجه میرک نقاش، خوشنویس و تذهیب کار ایرانی و استاد کمال الدین بهزاد (قرن9)