جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رَواجِنی، عبّاد بن یعقوب

محدث و عالم زیدی کوفی (قرن3)

روّادیان

خاندان عرب تبار حاکم بر آذربایجان (قرن4و5)

رواسی، آل --> ابوساره، آل

رؤاسی، محمد بن ابی ساره

ادیب و نحوی عرب (قرن2)

رِواق

اصطلاحی در معماری به معنای یک یا چند طاقگان مسقف در اطراف شبستان یا حیاط یک بنا

رواقیان

از نحله های فلسفی در یونان - تاریخچه مختصر رواقیان - تلقی متفکران مسلمان در باره رواقیان - معرفی اجمالی افکار خاص آنان در سه شاخه منطق، طبیعیات و اخلاق

روان --> ایروان

رواندِز

شهر و مرکز شهرستانی به همین نام در استان اربیل عراق

روانسر

شهر و شهرستانی در استان کرمانشاه

روانی

تخلص الیاس شجاع چلبی، شاعر عثمانی (قرن9و10)

روایت

نقل کردن شعر و داستان؛ یکی از شعبه های علوم در ادبیات عرب

روایت ادبی --> راوی

روایت حدیث

اصطلاح اصولی، حدیثی - بررسی شیوه های روایت حدیث و شروط آن

روایت داستان --> شاهنامه فردوسی؛نقّالی

روباه

گونه هایی از جنشهای مختلف خانواده سگ سانان، راسته گوشت خواران، از جمله تمامی گونه های جنس وولپس