جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رُمّانی، علی بن عیسی

ادیب و نحوی، مفسر و متکلم معتزلی (قرن4)

رمبائو

ناحیه ای اداری در جنوب ایالت نگری سمبیلان در مالزی

رَمَد

نوعی بیماری چشم

رمز

اصطلاحی عرفانی به معنای کلمه، بیان یا نشانه ای که به معنایی ورای ظاهر آن دلالت کند. - در علم معانی و بیان - کلمات رمز - نوشته های رمزی - الفبای رمزی - در عرفان - در ادبیات معاصر عرب

رمزی کاشانی، محمد هادی

شاعر فارسی گوی (قرن11)

رمضان

نهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری، زمان انجام اعمال و فرایض روزه -اصطلاح قرآنی - مناسک و آداب ماه رمضان

رمضان، جنگ --> اعراب و اسرائیل، منازعه

رمضان اوغوللری

از خاندانهای کوچک محلی حاکم در آناطولی (قرن8-10)

رمضان زاده محمد چلبی

مورخ و دولتمرد عثمانی (قرن10)

رَمْطَه --> صِقِلیّه

رَمْل

معرفت طرق استدلال بر وقایع خیر و شر بوسیله اشکال مخصوص

رَمَل، بحر

از وزنهای عروضی و بحر های متفق الارکان (حاصل از تکرار یک جزء، در این بحر: فاعلاتن) در سروده های عربی، فارسی، و ترکی آذربایجانی

رَمْلَه

شهری قدیمی در فلسطین اشغالی

رَمْلی

لقب دو فقیهپدر و پسر شافعی (قرن10و11)

رملی، خیرالدین بن احمد

فقیه، ادیب و محدث حنفی (قرن11)