جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رعد، سوره

سیزدهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف، پس از سوره یوسف و پیش از سوره ابراهیم

رعدی آذرخشی، غلامعلی

ادیب ودولتمرد دوره پهلوی (قرن14)

رعیت

عنوان عمومی همه اتباع یک حاکم، اتباع غیر نظامی و نیز تولید کننده - مالیات دهنده غالبا کشاورز در دوره اسلامی 1. واژه شناسی یافتن نخستین دلالتها در دوره اسلامی 2. کاربرد در معنای اصطلاحی (1) الف. مردمی که تحت حکومت یک شاه/ سلطان/ خلیفه حاکم اند. ب. آم

رُعَینی، احمد بن یوسف

عالم نحوی و ادیب و فقیه مالکی (قرن8)

رُعَیْنی، شُرَیح بن محمد

مکنی به ابوالحسن اشبیلی، ادیب، مورخ، نویسنده، شاعر، و برنامج نویس اندلسی (قرن5و6)

رُعَیْنی، علی بن محمد

ادیب مالکی اندلسی (قرن7)

رُعَیْنی، عیسی بن سلیمان

حافظ و محدث اندلسی (قرن6و7)

رغوسه/ رغوضه --> راغوزه/ رغوسه

رفاعة بن رافع

صحابی، از یاران علی (ع) در جمل و صفین

رفاعة بن شداد

قاری شیعی مبارز از یاران مختار (قرن1)

رفاعة بن عبدالمنذر --> ابولبابه انصاری

رفاعة بن موسی

از اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع)(قرن2)

رفاعه رافع طهطاوی --> طهطاوی، رفاعه رافع

رفاعی، احمد بن علی

کنیه اش ابوالعباس، معروف به ابن رفاعی، از عرفای شافعی و موسس طریقت رفاعیه (قرن6)

رفاعی، محمد بن عبدالعزیز

خطاط مشهور ترک (قرن13و14)