جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رشیدی سمرقندی، ابومحمد عبدالسید ( عبدالله) بن محمد

از شاعران مشهور (قرن5و6)

رشیدیه، جمعیت

انجمن موسیقی تونس که با همکاری برخی از هنرمندان، موسیقی دانان، شاعران، و ادیبان تونسی در 1313ش/1934 با هدف حفظ و گسترش میراث موسیقی این کشور تشکیل شد.

رَصّاص، حسن بن محمد

متکلم و فقیه زیدی (قرن6)

رُصافه

نام چند مکان در سرزمینهای اسلامی - مقاله جدا برای هنر و معماری ندارد-

رُصافی، معروف

شاعر و اندیشمند معاصر عراقی (قرن14)

رصد/ رصدخانه

مشاهده اجرام آسمانی؛ نیز محل رصد ستارگان - رصدها و رصدگران - رصدخانه های مهم جهان اسلام

رصدخانه سمرقند

از رصدخانه های مهم دوره اسلامی ( تأسیس در قرن 9)

رصدخانه مراغه

از مهم ترین رصد خانه های دوره اسلامی (تأسیس در قرن7)

رضا(1)

مفهومی اخلاقی در قرآن، احادیث و متون عرفانی به معنای پذیرش و خشنودی

رضا(2)

اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای انجام دادن معامله با تمایل قلبی و بدون اکراه

الرضا، امام

ابوالحسن علی بن موسی (ع)، امام هشتم از امامان دوازده گانه شیعه و یکی از چهارده معصوم

رضا، کتابخانه

کتابخانه ای در شهر رامپور

رضا الدین فخرالدین --> فخرالدین، رضاالدین

رضا توفیق --> بلوکباشی، رضا توفیق

رضازاده شفق، صادق

از رجال فرهنگی و سیاسی معاصر ایران (قرن13و14)