جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رسوا، میرزا محمد هادی

داستان نویس و شاعر شیعی اردو زبان و نویسنده و مترجم برخی آثار علمی، فلسفی و مذهبی (قرن13و14)

رسوخی انقروی، اسماعیل --> انقروی، اسماعیل

رسول

از اصطلاحات قرآنی به معنای فرستاده خدا

رسول رضا

نام مستعار رسول ابراهیم اوغلو رضایف، شاعر و نمایشنامه نویس جمهوری آذربایجان (قرن13و14)

رسول زاده، محمد امین

روزنامه نگار، مبارز سیاسی و دولتمرد جمهوری آذربایجان (قرن14)

رسولیان --> بنورسول

رَسّی، قاسم بن ابراهیم

فقیه، متکلم، شاعر و یکی از امامان زیدی (قرن2و3)

رَسّیان --> زیدیان یمن

رشاد، عبدالشکور

شاعر، نویسنده، تاریخ نگار، زبان شناس، و محقق افغان (قرن14)

رشاد خلیفه

(محمد رشاد خلیفه)، پژوهشگر معاصر مصری و مدعی نظریه اعجاز عددی قرآن

رشاد نوری گونتکین --> گونتکِین، رشاد نوری

رُشاطی، ابو محمد عبدالله بن علی

عالم و محدث اندلسی (قرن5و6)

رَشائده

قبیله عرب چادرنشین ساکن در نواحی شرقی سودان و اریتره

رشت

شهر و شهرستانی در شمال ایران، امروزه مرکز استان گیلان - وجه تسمیه - پیشینه - دوره جدید

رُشتخوار

(رُشخوار/رَشخوار)، شهر و شهرستانی در استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران