جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رُخام --> مرمر

رُخامات، علم --> ساعت (1)

رختشویخانه

نام بنایی در زنجان برای شستشوی عمومی لباس

رُخَّج

شهر و منطقه ای تاریخی در مشرق بُست و نزدیک قندهار در افغانستان

رُخساز، علی

نقاش معاصر ایرانی از شاگردان کمال الملک (قرن13و14)

رخش

اسب رستم، جهان پهلوان حماسه ملی ایران، و از مشهورترین ترین اسبان ایرانی

رخشانی، گویش --> بلوچ و بلوچستان

رخصت و عزیمت

دو اصطلاح متناظر در فقه و اصول فقه ناظر به دو نوع از احکام شرعی

ردا

از لباسهای روی مردانه و زنانه

ردّالشمس

به معنای بازگرداندن خورشید، از معجزات منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کرامات امیر مومنان علیه سلام

ردّه

مجموعه جنگهایی در صدر اسلام در جزیرة العرب، که گفته شده است در پی برگشتن برخی قبایل عرب از اسلام روی داد.

ردهاوس، سر جیمز ویلیام

شرق شناس انگلیسی و فرهنگ نویس لغات ترکی (قرن12)

ردیف (1)

اصطلاحی در عروض فارسی و ترکی و بخشی از شعر (کمتر از یک واژه تا بیشتر از یک جمله)که طبق قاعده، پس از قافیه تکرار می شود.

ردیف (2)

اصطلاحی در موسیقی کلاسیک ایران؛ مجموعه آهنگهای سنتی موسیقی ایرانی، که در روایتهای مختلف سازی و آواز با نظمی خاص و بر اساس تناسب مقامی، در دوازده دستگاه و آواز دسته بندی شده اند.

رَدّیه/ ردّیه نویسی

گونه ای نوشتار که مضمون اصلی آن اثبات بطلان عقیده یا مدعایی خاص است. 1- کلیات 2- ثنویت و الحاد 3- یهودیت 4- مسیحیت و دیگر ادیان 5- فلسفه و منطق