جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رجال نجاشی

مهمترین کتاب رجالی از اصول چهارگانه رجالی شیعی، تألیف ابوالعباس احمد بن علی نجاشی

رِجانگها

از اقوام قدیم و مهم در سوماترای اندونزی

رجایی، محمدعلی

دومین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی (قرن14)

رجایی بخارایی، احمد علی

محقق و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد(فردوسی) (قرن13و14)

رجایی زاده، محمود اکرم

شاعر، داستان نویس، نمایشنامه نویس و ناقد ادبی عثمانی دوره تنظیمات (قرن14)

رجب

نام هفتمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری و یکی ار ماههای حرام

رَجَز

در عربی، یکی از انواع ادبی به زبان عربی که ساده ترین نوع نظم را دارد و برخی آن را نوعی شعر دانسته اند و ارجوزه از انواع آن به شمار می رود.

رجز، بحر

یکی از قدیمترین بحر (وزن) های عروض عربی و پارسی

رجس

واژه و مفهوم قرآنی

رجعت

آموزه ای دینی نزد امامیه در باره بازگشت برخی درگذشتگان به دنیا، پیش از رستاخیز

رَجم --> زنا؛حدّ / حدود

رجوع --> طلاق

رَجیع

یکی از سریه های دوره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

رَحْبه

(یا رحبه مالک بن طوق ) شهر و دژی تاریخی در کرانه غربی رود فرات که امروزه ویرانه های آن در فرمانداری (منطقه) میادین در استان دیرالزور سوریه واقع است.

رحله

اصطلاحی در علوم حدیث به معنای سفر برای فراگیری حدیث