جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رایس، دیوید تالبوت

باستانشناس و پژوهشگر هنر اسلامی و روم شرقی

رایِن

شهر و بخشی در جنوب شرقی شهرستان کرمان

رَبّ

از نامهای خداوند و از تعابیر پر کاربرد قرآنی

ربا

اصطلاحی فقهی به معنای نوعی سود نامشروع سرمایه در معاوضات

رَباب

خانواده ای بزرگ از سازهای زهی در شکلها و اندازه های گوناگون

رِباط (1)

نام بناهایی با کارکرد نظامی در ثغور اسلامی

رِباط (2)

یا رَباط، پایتخت و شهری بندری در کشور مغرب(مراکش) در ساحل اقیانوس اطلس - معماری

رباط پریان، جنگ

نام جنگی میان شاه عباس اول صفوی و دین محمد خان ازبک در منطقه رباط پریان خراسان

رُباط پشت بادام

روستایی در شهرستان اردکان، در شمال شرقی استان یزد

رُباط سنگ --> جلگه رُخ

رِباط شرف

کاروانسرایی از دوره سلجوقی، در نزدیکی سرخس

رُباط کریم

شهر و شهرستانی در استان تهران

رباط ماهی

کاروانسرایی منسوب به سده های پنجم و ششم بر سر راه کهن نیشابور به سرخس

رباط ملک

کاروانسرا و کاخی در غرب شهر کرمینیه بر سر راه بخارا به سمرقند (قرن5)

رباطی

شهرت حسن بن رباط راوی امامی و فرزند او علی بن حسن (قرن2) - حسن بن رباط - علی بن حسن