جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

راوندی، نجم الدین ابوبکر

مورخ، ادیب و خطاط و مؤلف کتاب راحة الصدور و آیة السرور (قرن6و7)

راوندیّه

فرقه ای منشعب از کیسانیه یا عباسیه، قائل به خلافت و امامت بنی عباس (قرن2و3)

راوی

روایتگر و نقل کننده شعر، لغت، داستان، و حدبث 1)واژگان 2) در ادبیات عربی 3) در ادبیات فارسی - راوی، اصطلاحی در مصطلح الحدیث

راه آهن

ابن مقاله به سیر تاریخی تأسیس و توسعه خطوط ریلی و مؤسسات وابسته به آن در مناطق مختلف جهان اسلام و تأثیرات گوناگون این صنعت از جمله جایگاه راه آهن در اقتصاد و حمل و نقل کالا و مسافر می پردازد.

راهدار

مأمور مراقبت از راهها و جمع آوری مالیات راهداری - در عثمانی

راه راست، حزب

از احزاب راست میانه رو به رهبری سلیمان دمیرل

راهزنی --> محارب/ محاربه

راه شیری --> راه کاهکشان

راه کاهکشان

در طبیعیات قدیم، از آثار علوی، و در نجوم جدید مجموعه ای عظیم از ستارگان کهکشان ما به صورت نواری شیری رنگ با حاشیه نامنظم گرداگرد آسمان از دید ناظر زمینی

راهنمای کتاب، نشریه

از نشریه های مشهور حوزه کتاب که از بهار 1337 تا زمستان 1357 در ایران منتشر شد.

راهُوی

از الحان موسیقی ایران پیش از اسلام و از ادوار دوازده گانه اصلی موسیقی کهن جهان اسلام ( حوزه ایرانی، عربی، ترکی) و نیز نام گوشه ای در موسیقی دستگاهی ایران و از مدهای متداول در بسیاری از سرزمینهای اسلامی

رأی

اصطلاحی در اصول فقه اهل سنت، به معنای حاصل اجتهاد مقبول نزد آنان و حکم مجتهد

رایت، حدیث

حدیثی از پیامبر (ص) در منقبت حضرت علی

رایْچور

منطقه و شهری در ایالت کرناتک در جنوب هند، جزو قلمرو برخی از سلاطین مسلمان هند از قرن ششم تا چهاردهم

الرائد التونسی

(پیشاهنگ تونسی)، نخستین روزنامه رسمی به زبان عربی