جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

رامیتَن

شهری تاریخی در ماوراءالنهر، امروزه شهر و شهرستانی در ولایت (استان) بخارا در ازبکستان

رامیتنی، علی

مشهور به خواجه عزیران، از مشایخ سلسله خواجگان در ماوراءالنهر (قرن8)

رامی محمد پاشا

صدراعظم و شاعر عثمانی (قرن11و12)

رانِکوه

ناحیه‌ای قدیمی در شمال ایران و امروزه شهری در شهرستان املش در استان گیلان

رانکویی گیلانی، عبدالرزاق

عالم امامی قرن یازدهم

رانیری، نورالدین

صوفی، فقیه، متکلم، مورخ و سیاستمدار مسلمان قرن یازدهم در مجمع الجزایر مالایا

راوَر

شهر و شهرستانی در استان کرمان

راوَلپندی

منطقه و شهری در ایالت پنجاب پاکستان

راولینسون، سرهنری کرزیک

دولتمرد و نظامی و شرق شناس انگلیسی و رمزگشای کتیبه بیستون

راوند

از آبادیهای قدیم شهرستان کاشان، در استان اصفهان

راوندی، احمد بن یحیی --> ابن راوندی، احمد بن یحیی

راوندی، سعید بن هبة الله --> قطب الدین راوندی

راوندی، فضل الله بن علی

محدث، فقیه و شاعر امامی قرن ششم

راوندی، قطب الدین --> قطب الدین راوندی

راوندی، مرتضی

تاریخنگار و حقوق دان معاصر ایرانی (قرن14و15)