جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

راضی بالله

لقب "محمد بن جعفر" بیستمین خلیفه عباسی (قرن4)

راضی نجفی

فقیه امامی و از استادان مشهور حوزه علمیه نجف (قرن 13)

راعی

لقب عبید بن حصین نمیری، شاعر عرب (قرن1)

راغب اصفهانی، حسین بن محمد

حکیم، ادیب، لغوی، عالم خلم اخلاق و مفسر ایرانی (قرن6)

راغب پاشا

صدر اعظم، شاعر و مورخ عثمانی (قرن12)

راغوزه/ رغوسه

شهر بندری کوچکی در ساحل جنوب شرقی دریای آدریاتیک، امروزه در جنوب شهر کرواسی

رافضی

عنوان یا لقبی طعن آمیز از سوی مخالفان، نسبت به شیعیان، به ویژه شیعه امامی

رافع بن خَدیج

از صحابه و محدثان (قرن1)

رافع بن سلمه اشجعی --> آل ابی جعد

رافع بن لیث

از سردارانی که بر هارون الرشید شورید (قرن2)

رافع بن هَرثمه

از سرداران طاهریان در خراسان (قرن3)

رافعی، عبدالرحمان

سیاستمدار و تاریخ نگار معاصر مصر (قرن14)

رافعی، عبدالغنی بن احمد

فقیه و صوفی حنفی(قرن13و14)

رافعی، عبدالقادر بن مصطفی

فقیه حنفی (قرن13و 14)

رافعی، مصطفی صادق

شاعر و نویسنده معاصر مصری (قرن 13و14)