جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دین الهی

آئینی مبتنی بر برابری همه مذاهب در یک ملیت واحد که بنیان گذار آن جلال الدین محمد اکبر شاه سومین فرمانروای بابری هند بود (قرن10)

دینشاه ایرانی

ادیب معاصر زردشتی و بنیان گذار انجمن ایرانیان زردشتی هند که خدمات شایسته ای به فرهنگ ایران و ادبیات فارسی کرد (قرن13و14)

دین محمد اندری --> مُشک عالم

دین محمد خان بن اولوس خان

خان خیوه و فرمانروای نسا و ابیورد (قرن10)

دینوَر

شهری تاریخی در ایالت جبال

دینوری، ابن قتیبه --> ابن قُتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم

دینوری، ابوالعباس احمد بن محمد

عارف، عالم و واعظ (قرن4)

دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود

دانشمند جامع الاطراف ایرانی (قرن3)

دینوری، ابوسعید (سعد) نصر بن یعقوب

کاتب دربار غزنویان و مؤلف آثاری در تعبیر خواب و کانی شناسی (قرن4)

دینوری، ابو محمد عبدالله بن محمد

حافظ مشهور اهل سنت(قرن3و4)

دینوری، ممشاد --> ممشاد دینوری

دینّه --> جِنّه

دیو

عنوان گروهی از خدایان آریایی در ایران باستان، که به تدریج مقامشان تنزل یافت و به موجودات پلید اهریمنی بدل شدند؛ و در زبان و ادب فارسی نام موجودی افسانه ای که با آدمیان دشمنی دارد. - در ایران باستان - در ادبیات فارسی

دِیُو

جزیره و شهری در ایالت گجرات هند

دیو، لودوئیک دِ

کشیش و خاور شناس هلندی و نویسنده نخستین دستور زبان فارسی به زبان لاتین (قرن10و11)