جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیده مری، محمد اعظم --> واقعات کشمیر

دَیّر

شهرستان و شهری بندری در استان بوشهر بر کرانه شمالی خلیج فارس

دَیر

(یا صومعه)، یکی از مکانهای دینی مسیحیان که از سده های اولیه شمار بسیاری از آنها در سرزمینهای اسلامی به ویژه عراق، شام و مصر پراکنده شده بود.

دیر

امیرنشینی که در 1326 ش/1947 به پاکستان ملحق شد.

دیر، قبیله --> سومالی

دَیرالجاثلیق

نام دو دیر قدیمی در نزدیکی بغداد

دَیرالجَماجِم

محلی نزدیک کوفه در جنوب غربی عراق، نیز نام نبرد مشهور حجاج بن یوسف ثقفی با عبدالرحمان بن اشعث

دَیرالزَور

شهری در شرق سوریه در ساحل فرات

دَیرالعاقول

شهری کهن در عراق و محل نبردی بین یعقوب لیث صفاری و خلیفه عباسی معتمد بالله

دَیرالقمر

شهری کوچک در استان جبل لبنان

دَیرَبی، احمد بن عمر

فقیه و محدث شافعی (قرن11و12)

دیرَجات --> دیره جات

دیرَکوَند

مجموعه ای از طوایف لر منطقه بالاگریوه در استان لرستان

دیرگچین

کاروانسرایی درسی و پنج کیلومتری جنوب غربی ورامین، بر سر راه قدیم ری به قم

دیره جات

منطقه ای در مرکز پاکستان