جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیار ربیعه

شرقی ترین و بزرگ ترین بخش جزیره در شمال بین النهرین، امروزه در بخشهایی از ترکیه، عراق، و سوریه

دیار مُضَر

یکی از بخشهای سه گانه جزیره در شمال بین النهرین

دَیاشَنکَر کول

(دیاشنکر نسیم)، شاعر اردو زبان هندو(قرن13)

دیاکونوف

دو برادر خاور شناس و زبان شناس روس، میخائیل و ایگور (قرن14)

دیاله

نام رود و نیز استانی در مشرق عراق

الدیّان

از اسمای حسنای الهی

دیباجی، سهل بن احمد

عالم و محدث امامی بغدادی (قرن3و4)

دَیبُل

شهری قدیمی در ناحیه سند

دیپلماسی

اصطبلاحی در علم سیاست و روابط بین الملل برای بیان تعاملات واحدهای سیاسی، به ویژه دولتها، با یکدیگر - در کشورهای عربی - در عثمانی - در ایران

دیپونگرو، پانگران

(یا دیپانگارا)، شاهزاده جاوه ای، از قهرمانان ملی و رهبران اسلام گرای مبارز و ضد استعماری اندونزی، ملقب به پهلوان ملی (قرن13)

دیتریتسی، فریدریش هاینریش

شرق شناس آلمانی (قرن19)

دیتس، ارنست

پژوهشگر اتریشی در زمینه هنر ایرانی و اسلامی(قرن13و14)

دیتون، معاهده --> بوسنی و هرزگوین

دیدو

از اقوام مسلمان در جمهوری خود مختار داغستان

دیده بان

(دیدبان)، کسی که با استقرار در نقطه ای مرتفع در اردوگاهها یا در قلعه ها و شهرها، موقعیت و فعالیت نیروهای دشمن را به اطلاع فرماندهان و نیروهای حودی میرساند.